University of Lodz

Corporate identity

5 / 24

University of Lodz

Zaprojektowałem komplet spójnych meteriałów wizualnych dla uczelni.