Kabuki Entertainment

Identyfikacja wizualna

11 / 24

Kabuki Entertainment

Oddział firmy zajmujący się innowacyjnymi technologiami w przemyśle rozrywkowym. Identyfikacja wizualna.