MediaSzum

Identyfikacja wizualna

9 / 24

MediaSzum

Naming, identyfikacja, organizacja i opieka wizualna cyklicznych spotkań poświęconym mediom i komunikacji. Zobacz online