OpenFM

Identyfikacja wizualna

12 / 24

OpenFM

Komplet spójnych znaków identyfikujących kanały internetowego radia open.fm