Steczkowska

Identyfikacja wizualna

13 / 24

Steczkowska

Logo Justyny Steczkowskiej na podstawie podpisu artystki.