Uniwersytet Łódzki

Identyfikacja wizualna

4 / 24

Uniwersytet Łódzki

Przeprojektowałem znak uczelni na podstawie istniejących wersji logo. W efekcie powstała księga tożsamości uczelni oraz komplet materiałów wizualnych.